Vibroplater

ibroplate 400 KG Wacker NeusonDPU-5545

Vibroplater fra 60 kg opp til 770 kg.

Dekker alle behov fra belegningsstein til større arbeider.